N-40
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N40 อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
N-42
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N42 อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
 
  N-33SH
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N33SH อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
N-38H
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N38H อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
 
  N-30UH
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N30UH อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
N-35SH
Demagnetization curves ของ sintered แม่เหล็ก N35SH อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
     
 
  E-mail: good@china--magnet.com

Head Office

Room No. 705-707, Tower A Century Holiday Plaza,
No. 9030 Shennan Rd., OCT, Nanshan District, Shenzhen , China .
Tel: (86)755 26923096
Fax: (86)755 26915592
 
ลิขสิทธิ์ 2012 จีนน้อยโลกถาวรแม็กเน็ทจำกัดโตนสมบูรณ์การเห็น. สงวนลิขสิทธิ์