Η σπάνια γη Permanent Magnet Company της Κίνας είναι κατασκευαστής ισχυρού NdFeB, neodymium, Alnico, samarium του κοβαλτίου, βιομηχανικός, της μηχανής, του ομιλητή, του ηλεκτρικού, ηλεκτρικού, ηλεκτρο, μαγνήτη θεραπείας, του προμηθευτή της μαγνητικής συνέλευσης, του εξαρτήματος, του συστατικού και του διαχωριστή.
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: good@china--magnet.com

Έδρα
Room No. 705-707, Tower A Century Holiday Plaza,
No. 9030 Shennan Rd., OCT, Nanshan District, Shenzhen , China .
Tel: (86)755 26923096
Fax: (86)755 26915592

 

του ομιλητή, του ηλεκτρικού, ηλεκτρικού, ηλεκτρο, μαγνήτη θεραπείας, του προμηθευτή της μαγνητικής συνέλευσης, του εξαρτήματος, του συστατικού και του διαχωριστή.